Co to są stopy procentowe? Najkrótsze i najprostsze wyjaśnienie

Facebook

Co to właściwie są stopy procentowe i na co mają wpływ. Tutaj znajdziecie odpowiedź w najprostszy i najkrótszy z możliwych sposobów:

Wejście do Narodowego Banku Polskiego

Fot. Andrzej Barabasz na licencji CC BY-SA 3.0

Stopa procentowa to sposób w jaki bank centralny (u nas NBP) wpływa na stabilność rynku. Ustalając stopy procentowe bank centralny decyduje, na jakich zasadach banki mogą pożyczać i deponować u niego pieniądze. Tym samym ma to realny wpływ na to jakie oprocentowanie pożyczek i lokat mogą zaoferować swoim klientom.

Jeśli stopy idą w górę, cieszą się oszczędzający, a martwią – kredytobiorcy. W górę idą zarówno oprocentowania lokat, jak i kredytów. Gdy stopy idą w dół, to nastroje są odwrotne, bo maleje oprocentowanie lokat jak i kredytów.

Ten zabieg jest jednym ze sposobów realizacji celu polskiego banku centralnego (NBP), którym jest „utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej rządu, o ile nie ogranicza to realizacji tego celu”[1] (Ustawa o NBP z 1997 r.).

Polecana przeze mnie dalsza (krótka) lektura: Czym są stopy procentowe i dlaczego dobrze, że są niskie?

Facebook

Dodaj komentarz